Beretning for Pensionskassen for Farmakonomer 2021

Indledning

2021 – et skelsættende år

I 2021 styrkede vi investeringerne og fik mulighed for at opbygge pensionskassens buffere efter et meget tilfredsstillende investeringsresultat. Bestyrelsen vedtog et nyt strategisk fokus frem mod 2027. Og vi besluttede at arbejde for en sammenlægning med Pensionskassen for Sygeplejersker, Lægesekretærer og Radiografer.

Læs med her

Medlemmer

Fællesskab med overskud

Din pensionsordning består af løfter: Vi lover dig hjælp og sikkerhed. Enten undervejs, hvis der sker noget uventet i livet, eller når du skal på pension. Læs om, hvordan vi indfrier løftet til dig.

arrow_downward

Medlemmerne indbetalte tilsammen

195

mio. kr.

2017

trending_flat

204

mio. kr.

2021

Pensionskassen udbetalte til medlemmerne og deres familier

418

mio. kr.

2017

trending_flat

522

mio. kr.

2021

Antal medlemmer i pensionskassen

7990

2017

trending_flat

8510

2021

Medlemsløfte #1

Pension med sikkerhed

I PKA får du en forudsigelig og stabil pension, fordi vi kan udnytte vores kollektive afkast og investeringsrisiko. Du får kompetent rådgivning og service, og vejledning i at spare nok op, så din pension kan sikre fundamentet for en god seniortilværelse.

Pension med sikkerhed

Læs om, hvordan vi sikrer pensionerne, og om de nye rådgivnings- og selvbetjeningsmuligheder, der kom i 2021. Se også, hvorfor vi anbefaler, at du mindst har 70 % af din slutløn i pensionsudbetaling.

Læs mere her

Medlemsløfte #2

Hjælp når livet ændrer sig

Livet kan tage mange drejninger. I PKA er du godt forsikret, når du har brug for det. Du får hjælp og personlig og relevant rådgivning.

Hjælp, når livet ændrer sig

Rådgivningen i din pensionskasse følger med tiden. Det skal din pension og forsikringspakke også gøre. Læs om de nye tiltag og om den produktpakke, farmakonomerne blev tilbudt i 2021.

Læs mere her

Har du mødt PKA?

Tag med Hanne og Tom til Sorø og se, hvad medlemmerne får ud af at møde PKA. Samtidig kan du komme med Louise bag kameraet og se, hvordan et digitalt medlemsmøde foregår.
Vi møder dig, hvor du er. Også i livet.

PKA-fællesskabet er bredt forankret

Læs her om, hvordan vi samarbejder med de faglige organisationer, uddanner tillidsrepræsentanterne på din arbejdsplads og klæder ledere på til at tale pension med deres medarbejdere.

Læs mere

Investeringer

Stærkt investeringsresultat

Pensionskassen opnåede i 2021 et højt afkast på 1,1 mia. kr. Det svarer til 10,7 % af hele pensionsopsparingen. Her kan du se, hvilke investeringer der har bidraget til afkastet, og hvordan året overalt gav bæredygtige fremskridt for os.

arrow_downward

Flot afkast i 2021

Pensionskassen fik et meget flot investeringsafkast i 2021 – du og de andre medlemmer ejer pensionskassen, og derfor går afkastet efter skat til jeres pensioner. Læs her, hvorfor alle pengene ikke bliver fordelt med det samme. 

Læs mere

Sådan fordeler investeringerne sig i procent

100 kr. er blevet til ...

Medlemsløfte #3

Bæredygtig værdi for både dig og samfundet

I PKA bruger vi vores styrke og gennemslagskraft til at investere ansvarligt, så vi bidrager til en mere bæredygtig verden. Du får en pension, der gør en forskel i samfundet og giver værdi – ikke kun økonomisk.

Bæredygtig og social boligprofil

Ejendomsområdet havde et godt år i 2021. Byggerierne kom flot i mål, og vi satte os for at nedbringe både vores energiforbrug og CO2-udledning, samtidig med, at vi holder vores mål om at bygge med fællesskabet for øje.  

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Bæredygtighed og den klimavenlige dagsorden slog for alvor igennem i 2021. Det kunne vi se, da vi deltog i COP26, vi kunne se det på nye udviklingsprojekter med at lagre bæredygtig energi, og endelig ses alvoren også i flere nye lovgivninger, blandt andet på skatteområdet.

Læs mere

Medlemsdemokrati

Strategisk fokus i 2021

Det meste af året brugte bestyrelsen på først at undersøge den bedst mulige fremtidige pensionsmodel for os farmakonomer – siden på at udbrede kendskabet og arbejde for en kommende sammenlægning. Også en langsigtet strategi for måden, vi arbejder på, blev vedtaget.

arrow_downward

Bestyrelsen

Bestyrelsen har i 2021 arbejdet med strategi for både investeringer, pensionsordning og medlemsservice.

Læs mere her

Fakta og tal

Året i tal

Se mere om pensionskassens udvikling i 2021, herunder afkastet, udbetalinger til medlemmer, pensionsbidrag og meget mere.

arrow_downward